Untitled-2
Untitled-3
Untitled-1
ÜRÜN ADI AMBALAJ MARKA
Adeno/Rota Combo Kaset Test 25 Test ECOTEST
Adeno/Rota Combo Kaset Test 25 Test ABON
Adenovirüs Kaset Test 25 Test ECOTEST
Adenovirüs Kaset Test 25 Test ABON
Beta hCG Kaset Test (İdrar) 40 Test ABON
Beta hCG Kaset Test (İdrar-Serum) 40 Test ECOTEST
Beta hCG Kaset Test (İdrar-Serum) 40 Test ABON
Beta hCG Strip Test (İdrar) 100 Test ABON
Beta hCG Strip Test (İdrar-Serum) 50 Test ECOTEST
Cardiac Marker Combo Kaset Test (CK-MB, Myoglobin, Troponin I) 40 Test ECOTEST
Chlamydia Kaset Test 20 Test ECOTEST
Gaitada Gizli Kan Kaset Test (FOB) 25 Test ECOTEST
Gaitada Gizli Kan Kaset Test (FOB) 25 Test ABON
HbsAg Kaset Test 40 Test ABON
HCV Kaset Test 40 Test ABON
Helicobacter Pylori Ab (Serum-Plasma) 40 Test ECOTEST
Helicobacter Pylori Ab (Serum-Plasma) 40 Test ABON
Helicobacter Pylori Ag (Gaita) 25 Test ECOTEST
Helicobacter Pylori Ag (Gaita) 25 Test ABON
Helicobacter Pylori Hızlı Üreaz Testi 40 Test RTA
HIV Kaset Test 40 Test ABON
Influenza A+B Kaset Test 20 Test ECOTEST
Influenza A+B Kaset Test 20 Test ABON
Kıl Kurdu Tanı Testi 500 Test OYTAŞ
Malaria Kaset Test 40 Test ECOTEST
Paraset Çöktürme Seti 1 Adet OYTAŞ
Paraset Yüzdürme Seti 100 Test OYTAŞ
PSA Kaset Test 40 Test ECOTEST
Rotavirüs Kaset Test 25 Test ECOTEST
Rotavirüs Kaset Test 25 Test ABON
Strep A Kaset Test 20 Test ECOTEST
Strep A Kaset Test 20 Test ABON
Syphilis Kaset Test (VDRL) 40 Test ECOTEST
Syphilis Kaset Test (VDRL) 40 Test ABON
Troponin I Kaset Test 40 Test ECOTEST
Troponin I Kaset Test 20 Test ABON
Uyuşturucu Testi 10 parametre (İdrar) 25 Test ABON
Clostridium Difficile Kaset test 20 Test ECOTEST
Crypto Kaset Test 20 Test ECOTEST
Entamoeba Histolytica Kaset Test 20 Test ECOTEST
Giardia Lamblia Kaset Test 20 Test ECOTEST