Untitled-2
Untitled-3
Untitled-1
ÜRÜN ADIAMBALAJMARKA
Adeno/Rota Combo Kaset Test25 TestECOTEST
Adeno/Rota Combo Kaset Test25 TestABON
Adenovirüs Kaset Test25 TestECOTEST
Adenovirüs Kaset Test25 TestABON
Beta hCG Kaset Test (İdrar)40 TestABON
Beta hCG Kaset Test (İdrar-Serum)40 TestECOTEST
Beta hCG Kaset Test (İdrar-Serum)40 TestABON
Beta hCG Strip Test (İdrar)100 TestABON
Beta hCG Strip Test (İdrar-Serum)50 TestECOTEST
Cardiac Marker Combo Kaset Test (CK-MB, Myoglobin, Troponin I)40 TestECOTEST 
Chlamydia Kaset Test20 TestECOTEST
Gaitada Gizli Kan Kaset Test (FOB)40 TestECOTEST
Gaitada Gizli Kan Kaset Test (FOB)25 TestRTA
Gaitada Gizli Kan Kaset Test (FOB)25 TestABON
HbsAg Kaset Test40 TestABON
HCV Kaset Test40 TestABON
Helicobacter Pylori Ab (Serum-Plasma)40 TestECOTEST
Helicobacter Pylori Ab (Serum-Plasma)40 TestABON
Helicobacter Pylori Ag (Gaita)25 TestECOTEST
Helicobacter Pylori Ag (Gaita)25 TestABON
Helicobacter Pylori Hızlı Üreaz Testi40 TestRTA
HIV Kaset Test40 TestABON
Influenza A+B Kaset Test20 TestECOTEST
Influenza A+B Kaset Test20 TestABON
Kıl Kurdu Tanı Testi500 TestOYTAŞ
Malaria Kaset Test40 TestECOTEST
Paraset Çöktürme Seti1 AdetOYTAŞ
Paraset Yüzdürme Seti100 TestOYTAŞ
PSA Kaset Test40 TestECOTEST
Rotavirüs Kaset Test25 TestECOTEST
Rotavirüs Kaset Test25 TestABON
Strep A Kaset Test20 TestECOTEST
Strep A Kaset Test20 TestABON
Syphilis Kaset Test (VDRL)40 TestECOTEST
Syphilis Kaset Test (VDRL)40 TestABON
Troponin I Kaset Test40 TestECOTEST
Troponin I Kaset Test20 TestABON
Uyuşturucu Testi 10 parametre (İdrar)25 TestABON
Clostridium Difficile Kaset test20 TestECOTEST
Crypto Kaset Test20 TestECOTEST
Entamoeba Histolytica Kaset Test20 TestECOTEST
Giardia Lamblia Kaset Test20 TestECOTEST